Usługi magazynowe

Usługi magazynowe – obejmuje tymczasowe przekazanie towarów należących do klienta naszej firmie i podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności produktów.

Zapewnienie specjalistycznych pomieszczeń, ochrona.

Nasze magazyny umożliwiają nie tylko składowanie produktów, ale również ich wysyłkę pod wskazane adresy w dowolnym momencie na życzenie klienta.

Magazynowanie towaru przez naszą firmę pozwala uniknąć kosztów utrzymania własnych powierzchni magazynowych, zatrudnienia pracowników i związanego z nimi wyposażenia